اولین جشنواره علمی شهید چمران سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

س., 12/13/2022 - 11:39

اولین جشنواره علمی شهید چمران سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

لینک ثبت نام در اولین جشنواره علمی شهید چمران

https://www.bajchamran.ir/fa

زمان اجرا، بررسی و ارزیابی:
بازه زمانی آثار ارسالی مشارکت کنندگان و کانون­ها در جشنواره از ابتدای فروردین سال 1399 تا پایان سال 1400 می­باشد. 
اساتید شرکت کننده در جشنواره آثار خود را همراه با مستندات مربوطه تا پایان دی ماه 1401 در سامانه جشنواره بارگذاری نمایند.
زمان برگزاری جشنواره در سطح استانی بهمن ماه 1401 می باشد.
جشنواره علمی شهید چمران در سطح ملی در اسفند ماه 1401 برگزار می­شود.