۱۳۹۷-۱۰-۰۴ ۰۷:۵۰
سازمان بسیج اساتید سیستان و بلوچستان برگزار کرد:
۱۳۹۷-۰۸-۲۱ ۰۸:۱۱
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خاش:
۱۳۹۷-۰۷-۲۸ ۱۰:۴۸
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر: