۱۳۹۷-۰۹-۰۷ ۰۹:۵۹
کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی:
۱۳۹۷-۰۸-۳۰ ۰۸:۵۸
سازمان بسیج اساتید سیستان و بلوچستان برگزار کرد:
۱۳۹۷-۰۸-۲۱ ۰۸:۲۰
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان:
۱۳۹۷-۰۶-۳۱ ۱۳:۱۸
بسیج اساتید استان سیستان و بلوچستان